Security and Communication Networks

This is a list of academic journals published by Hindawi.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2014
Han-Chieh Chao: 1 / 109
Chi-Yuan Chen: 1 / 109
Max MüHlhäUser: 1 / 53
Sheikh Mahbub Habib: 1 / 53
Sebastian Ries: 1 / 53
Prabhu Varikkattu: 1 / 53
Rahul Nori: 1 / 52
Jing Liu: 1 / 52
C. L. Philip Chen: 1 / 52
Bo Fu: 1 / 52
Jingcheng Gao: 1 / 52
Yang Xiao: 1 / 52
Bharat Rajan: 1 / 52
Wei Liang: 1 / 52
Xuemin (Sherman) Shen: 1 / 50
Hongwei Li: 1 / 50
Mi Wen: 1 / 50
Jingsheng Lei: 1 / 50
Xiaohui Liang: 1 / 50
Rongxing Lu: 4 / 50
2015
Ashok Kumar Das: 7 / 157
Mehdi Hosseinzadeh: 1 / 156
Tooska Dargahi: 1 / 156
Hamid H. S. Javadi: 1 / 156
Muhammad Khurram Khan: 4 / 134
Saru Kumari: 3 / 122
Zheng Yan: 2 / 114
Lixin Tao: 1 / 111
Meikang Qiu: 1 / 111
Keke Gai: 1 / 111
Yongxin Zhu: 1 / 111
Peng Zhang: 1 / 78
Athanasios V Vasilakos: 2 / 78
Santanu Chatterjee: 2 / 71
Yixian Yang: 5 / 71
Jianfeng Ma: 6 / 67
Mohammad Sabzinejad Farash: 1 / 66
Shehzad Ashraf Chaudhry: 1 / 66
Husnain Naqvi: 1 / 66
Haipeng Peng: 3 / 65
2016
Ashok Kumar Das: 15 / 236
Saru Kumari: 12 / 210
Xiong Li: 10 / 196
Jian Shen: 4 / 168
Nigel Linge: 1 / 160
Qi Liu: 1 / 160
Zhangjie Fu: 1 / 160
Weidong Cai: 1 / 160
Xiaodong Liu: 1 / 160
Muhammad Khurram Khan: 7 / 122
Fan Wu: 6 / 122
Vanga Odelu: 7 / 100
Mohammad Wazid: 5 / 87
Marimuthu Karuppiah: 3 / 86
Dimitrios Papamartzivanos: 1 / 79
Georgios Kambourakis: 1 / 79
Dimitrios Damopoulos: 1 / 79
Emmanouil Pavlidakis: 1 / 79
Leandros A. Maglaras: 3 / 79
Helge Janicke: 2 / 71
2017
Yingshu Li: 2 / 35
Yi Liang: 1 / 32
Qilong Han: 1 / 32
Zhipeng Cai: 2 / 32
Ankit Kumar Jain: 1 / 30
B. B. Gupta: 1 / 30
Jian Shen: 1 / 25
Jiguo Li: 1 / 25
Xinyi Huang: 1 / 25
Fengjie Sha: 1 / 25
Yichen Zhang: 1 / 25
Wanchun Dou: 1 / 23
Alex X. Liu: 1 / 23
Feng Ruan: 1 / 23
Wei Tian: 1 / 23
Xiaolong Xu: 1 / 23
Jie Zhang: 1 / 23
Xuan Zhao: 1 / 23
Zhiping Cai: 1 / 17
Saru Kumari: 1 / 17
2018
Zhiping Cai: 3 / 57
Tong Li: 2 / 48
Joohee Lee: 2 / 45
Yongsoo Song: 1 / 43
Jung Hee Cheon: 1 / 43
Duhyeong Kim: 1 / 43
Fang Liu: 2 / 40
Qiang Liu: 1 / 29
Qingjun Xiao: 1 / 29
Chak-Fong Cheang: 1 / 29
Heng Zhang: 1 / 29
Yangyang Li: 1 / 29
Yangyang Li: 1 / 28
Wencheng Sun: 1 / 28
Guoyan Wang: 1 / 28
Shengqun Fang: 1 / 28
Jian Shen: 2 / 28
Qi Liu: 2 / 28
Yongjun Ren: 1 / 27
Chen Wang: 1 / 27

Publications

Browse by Citation
13

Software-defined networking (SDN): a survey.Cited by 47

Kamal Benzekki,Abdeslam El Fergougui,Abdelbaki Elbelrhiti Elalaoui
(2016)