IEEE International Conference on Computer Communications

INFOCOM may refer to:

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2014
Xiang-Yang Li: 5 / 649
Yunhao Liu: 11 / 464
Yanmin Zhu: 4 / 435
Wenjing Lou: 4 / 431
Y. Thomas Hou: 2 / 398
Hui Li : 2 / 380
Junshan Zhang: 6 / 343
Lionel M. Ni: 3 / 304
Qian Zhang: 1 / 268
Zhenni Feng: 1 / 268
Athanasios V. Vasilakos: 1 / 268
Qinghua Li: 2 / 264
Dong Zhao: 1 / 262
Huadong Ma: 1 / 262
Shucheng Yu: 1 / 259
Bing Wang: 1 / 259
Zongpeng Li: 4 / 243
Guohong Cao: 1 / 241
Xiaoyan Zhu: 1 / 241
Ben Niu: 1 / 241
2015
Mung Chiang: 7 / 278
Rami Cohen: 1 / 256
Liane Lewin-Eytan: 1 / 256
Danny Raz: 1 / 256
Joseph Naor: 1 / 256
Khaled A. Harras: 1 / 208
Heba Abdelnasser: 1 / 208
Moustafa Youssef: 1 / 208
Edward W. Knightly: 2 / 197
Laura Galluccio: 1 / 195
Sergio Palazzo: 1 / 195
Zongpeng Li: 7 / 195
Sebastiano Milardo: 1 / 195
Giacomo Morabito: 1 / 195
Guohong Cao: 2 / 181
Xinbing Wang: 6 / 173
Yunhao Liu: 6 / 163
Joerg Widmer: 1 / 162
Adriana B. Flores: 1 / 162
Thomas Nitsche: 1 / 162
2016
Rahul Urgaonkar: 1 / 186
Kevin Spiteri: 1 / 186
Ramesh K. Sitaraman: 1 / 186
Wei Gao: 2 / 178
Liang Tong: 2 / 178
Yong Li: 1 / 160
Zhipeng Cai: 3 / 151
Yuanyuan Yang: 2 / 147
Georgios S. Paschos: 4 / 141
Yang Yang: 1 / 115
Songtao Guo: 1 / 115
Bin Xiao: 1 / 115
Weifa Liang: 2 / 103
Zichuan Xu: 2 / 103
Baochun Li: 4 / 100
Xingming Sun: 1 / 96
Mingyuan Yan: 1 / 96
Yingshu Li: 1 / 96
Guowu Xie: 1 / 96
Sai Ji: 1 / 96
2017
Albert Banchs: 4 / 159
Xavier PéRez Costa: 3 / 141
Marco Gramaglia: 3 / 137
Vincenzo Sciancalepore: 2 / 119
Konstantinos Samdanis: 2 / 119
Jianzhong Li: 4 / 107
Zhipeng Cai: 3 / 104
Hong Gao: 3 / 98
Xiang-Yang Li: 3 / 92
Xu Zheng: 1 / 82
Francis C. M. Lau: 2 / 81
Dario Bega: 1 / 80
Guoliang Xue: 4 / 69
Haisheng Tan: 1 / 64
Zhenhua Han: 1 / 64
Jian Tang: 2 / 55
Dejun Yang: 2 / 55
Gustavo De Veciana: 4 / 54
Lu Su: 2 / 48
Zhimeng Yin: 2 / 47
2018
Kevin Chan: 2 / 50
Tiffany Tuor: 1 / 47
Theodoros Salonidis: 1 / 47
Christian Makaya: 1 / 47
Shiqiang Wang: 1 / 47
Kin K. Leung: 1 / 47
Ting He: 1 / 47
Fangming Liu: 3 / 43
Eytan Modiano: 2 / 41
Abhishek Sinha: 2 / 41
Igor Kadota: 1 / 38
Zhiyuan Xu: 1 / 36
Chi Harold Liu: 1 / 36
Jingsong Meng: 1 / 36
Yanzhi Wang: 1 / 36
Weiyi Zhang: 1 / 36
Jian Tang: 1 / 36
Dejun Yang: 2 / 36
Hai Jin: 3 / 32
Xincai Fei: 1 / 31

Publications

Browse by Citation