ACM International Conference on Mobile Computing and Networking

MobiCom has been held every year since 1995. The conference serves as the premier international forum addressing networks, systems, algorithms, and applications that support the symbiosis of mobile computers and wireless networks. The conference covers all areas of mobile computing and mobile and wireless networking.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2014
Yunhao Liu: 4 / 415
Xiang-Yang Li: 4 / 415
Jie Yang : 2 / 401
Prabal Dutta: 3 / 397
Ko-Jen Hsiao: 1 / 397
Ye-Sheng Kuo: 2 / 397
Pat Pannuto: 2 / 397
Jian Liu: 1 / 394
Yan Wang: 1 / 394
Yingying Chen: 1 / 394
Marco Gruteser: 1 / 394
Hongbo Liu: 1 / 394
Yekui Chen: 1 / 361
Lei Yang: 1 / 361
Mo Li: 1 / 361
Chaowei Xiao: 1 / 361
Kaigui Bian: 2 / 226
Dina Katabi: 3 / 208
Daniela Rus: 1 / 205
Swarun Kumar: 1 / 205
2015
Alex X. Liu: 2 / 598
Wei Wang: 2 / 598
Muhammad Shahzad: 2 / 598
Kang Ling: 1 / 335
Sanglu Lu: 1 / 335
Kamran Ali: 1 / 263
Mo Li: 2 / 252
Zhenjiang Li: 2 / 252
Kyle Jamieson: 4 / 239
Yaxiong Xie: 1 / 223
Xinyu Zhang: 6 / 208
Tian He: 2 / 165
Romit Roy Choudhury: 2 / 161
Ted Tsung-Te Lai: 1 / 159
He Wang: 1 / 159
Kang G. Shin: 2 / 145
Karthikeyan Sundaresan: 2 / 142
Kyu-Han Kim: 1 / 131
Dimitrios Koutsonikolas: 1 / 131
Souvik Sen: 1 / 131
2016
Xinyu Zhang: 7 / 155
Fadel Adib: 1 / 137
Dina Katabi: 2 / 137
Mingmin Zhao: 1 / 137
Wei Wang: 2 / 116
Alex X. Liu: 2 / 116
Ke Sun: 1 / 116
Hongbo Jiang: 1 / 97
Dingyi Fang: 2 / 97
Ju Wang: 2 / 97
Kyle Jamieson: 1 / 97
Jie Xiong: 1 / 97
Xiaojiang Chen: 2 / 97
Binbin Xie: 1 / 97
Zhuoqing Morley Mao: 1 / 68
Yihua Guo: 1 / 68
Subhabrata Sen: 1 / 68
Ashkan Nikravesh: 1 / 68
Feng Qian: 1 / 68
Wenguang Mao: 2 / 65
2017
Xinyu Zhang: 5 / 66
Tian He: 3 / 47
Zhijun Li: 3 / 47
Huan Feng: 1 / 40
Kassem Fawaz: 1 / 40
Kang G. Shin: 1 / 40
Ningwei Dai: 1 / 39
Yong Cui: 1 / 39
Jonas Karlsson: 1 / 39
Vincenzo Mancuso: 1 / 39
Stefan Alfredsson: 1 / 39
Anna Brunstrom: 1 / 39
Miguel PeóN QuiróS: 1 / 39
Linhui Sun: 1 / 39
Ali Safari Khatouni: 1 / 39
Andra Lutu: 1 / 39
Audun Fosselie Hansen: 1 / 39
Zeqi Lai: 1 / 39
Y. Charlie Hu: 1 / 39
ÖZgü Alay: 1 / 39
2018
Dimitrios Koutsonikolas: 4 / 19
Chen Song: 1 / 12
Hongfei Xue: 1 / 12
Shuochao Yao: 1 / 12
Ye Yuan: 1 / 12
Lu Su: 2 / 12
Yaqing Wang: 1 / 12
Xin Ma: 1 / 12
Fenglong Ma: 1 / 12
Wenjun Jiang: 1 / 12
Chenglin Miao: 1 / 12
Wenyao Xu: 1 / 12
Marco Gramaglia: 1 / 10
Albert Banchs: 1 / 10
Cristina Marquez: 1 / 10
Marco Fiore: 1 / 10
Xavier Costa-PéRez: 1 / 10
Feng Qian: 2 / 9
Qingyang Xiao: 1 / 9
Bo Han: 2 / 9

Publications

Browse by Citation