International Conference on Image Processing

ICIP is the world’s largest and most comprehensive technical conference focused on image and video processing and computer vision, the conference will feature world-class speakers, tutorials, exhibits and innovative programs that include grand challenges, prominent industry talks, showcases, etc.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2014
Giulio Marin: 1 / 251
Pietro Zanuttigh: 1 / 251
Fabio Dominio: 1 / 251
Stefan Winkler: 1 / 235
Hongwei Ng: 1 / 235
Xiaolong Li: 1 / 187
Bin Li: 1 / 187
Ming Wang: 1 / 187
Jiwu Huang: 1 / 187
Luisa Verdoliva: 4 / 142
Davide Cozzolino: 4 / 142
Marco Tagliasacchi: 6 / 91
Diego Gragnaniello: 2 / 90
Guangtao Zhai: 4 / 87
Xiaokang Yang: 3 / 79
Dinei A. F. FlorêNcio: 1 / 77
Cha Zhang: 1 / 77
Charles T. Loop: 1 / 77
Wenjun Zhang : 2 / 76
Ke Gu: 2 / 76
2015
Nasser Kehtarnavaz: 2 / 204
Roozbeh Jafari: 1 / 201
Chen Chen: 1 / 201
Zhou Wang: 4 / 129
Paolo Remagnino: 1 / 119
Sue Han Lee: 1 / 119
Paul Wilkin: 1 / 119
Chee Seng Chan: 1 / 119
Marios Savvides: 6 / 100
Felix Juefei-Xu: 4 / 92
Jukka Komulainen: 1 / 90
Abdenour Hadid: 1 / 90
Zinelabidine Boulkenafet: 1 / 90
Kede Ma: 2 / 81
Yao Wang: 3 / 73
Matthias RäTsch: 1 / 54
Patrik Huber: 1 / 54
Zhen-Hua Feng: 1 / 54
Josef Kittler: 1 / 54
William J. Christmas: 1 / 54
2016
Lionel Ott: 1 / 204
Ben Upcroft: 1 / 204
Fabio Ramos: 1 / 204
Alex Bewley: 1 / 204
Zongyuan Ge: 1 / 204
Lei Zhang: 1 / 174
Yimin Daniel Zhang: 1 / 174
Fan Yang: 1 / 174
Ying Julie Zhu: 1 / 174
Ayman El-Baz: 6 / 120
Christophe De Vleeschouwer: 3 / 108
Codruta Orniana Ancuti: 2 / 100
Cosmin Ancuti: 2 / 100
Ehsan Hosseini-Asl: 3 / 91
Robert Keynton: 3 / 91
Wojciech Samek: 2 / 87
Dominique Maniry: 1 / 82
Sebastian Bosse: 1 / 82
Thomas Wiegand: 1 / 82
Haizhou Ai: 3 / 72
2017
Alex Bewley: 1 / 127
Dietrich Paulus: 1 / 127
Nicolai Wojke: 1 / 127
Grigory Antipov: 1 / 119
Moez Baccouche: 1 / 119
Jean-Luc Dugelay: 1 / 119
Guijin Wang: 2 / 82
Xinghao Chen: 1 / 65
Fei Qiao: 1 / 65
Huazhong Yang: 1 / 65
Cairong Zhang: 1 / 65
Hengkai Guo: 1 / 65
Moin Nabi: 1 / 48
Enver Sangineto: 1 / 48
Lucio Marcenaro: 2 / 48
Nicu Sebe: 1 / 48
Mahdyar Ravanbakhsh: 1 / 48
Carlo S. Regazzoni: 2 / 48
Bolun Cai: 2 / 43
Xiangmin Xu: 2 / 43
2018
Konstantinos N. Plataniotis: 3 / 40
Parnian Afshar: 1 / 37
Arash Mohammadi: 2 / 37
Honggang Qi: 1 / 30
Siwei Lyu: 1 / 30
Lipeng Ke: 1 / 30
Ming-Ching Chang: 1 / 30
Moemen Abdel-Razek: 1 / 19
Mostafa Gamal: 1 / 19
Senthil Yogamani: 1 / 19
Martin JäGersand: 1 / 19
Mennatullah Siam: 1 / 19
Nasser M. Nasrabadi: 2 / 19
Trac D. Tran: 3 / 17
Wen Gao: 4 / 17
Xiaodong Xie: 1 / 12
Li Tao: 1 / 12
Jiaying Liu: 2 / 12
Christine Guillemot: 2 / 12
Fan Yang: 1 / 12

Publications

Browse by Citation
57

Novel tile segmentation scheme for omnidirectional video.Cited by 35

Jisheng Li,Ziyu Wen,Sihan Li,Yikai Zhao,Bichuan Quo,Jiangtao Wen
(2016)