Journal of Visual Communication and Image Representation

The Journal of Visual Communication and Image Representation is a peer-reviewed academic journal of media studies published by Elsevier. It was established in 1990 and is published in 8 issues per year. The editors-in-chief are M.T. Sun (University of Washington) and Z. Liu (Microsoft Research). According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2015 impact factor of 1.530.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2014
Wen-Ze Shao: 1 / 23
Hai-Bo Li: 1 / 23
Michael Elad: 1 / 23
2015
Jiwu Huang: 2 / 96
Chuan Qin: 1 / 78
Xinpeng Zhang: 1 / 78
Naeem Ramzan: 1 / 73
Abbes Amira: 1 / 73
Ahmad Alzu'Bi: 1 / 73
Zong-Che Wu: 1 / 59
Tsong-Yi Chen: 1 / 59
Chao-Ho Chen: 1 / 59
Wu-Chih Hu: 1 / 59
Deng-Yuan Huang: 1 / 59
Peijia Zheng: 1 / 50
Jianting Guo: 1 / 50
Leida Li: 3 / 47
Haotian Wu: 1 / 46
Jiwu Huang: 1 / 46
Yunqing Shi: 1 / 46
Yun-Qing Shi: 1 / 46
Hao-Tian Wu: 1 / 46
Dengyuan Huang: 1 / 43
2016
Bo Ou: 3 / 57
Xiaolong Li: 2 / 56
SéBastien Razakarivony: 1 / 45
FréDéRic Jurie: 1 / 45
Md. Arifur Rahman: 1 / 43
Ying-Hao Yu: 1 / 43
Chin Yeow Wong: 1 / 43
Haiyan Shi: 1 / 43
Stephen Ching-Feng Lin: 1 / 43
Guannan Jiang: 1 / 43
Tonghai Wu: 1 / 43
Shilong Liu: 1 / 43
Ngai Ming Kwok: 1 / 43
Rafael MuñOz-Salinas: 3 / 39
Francisco José Madrid-Cuevas: 4 / 39
Erkut Erdem: 1 / 31
Krystian Mikolajczyk: 1 / 31
Aykut Erdem: 1 / 31
Osman Akin: 1 / 31
Xin Li: 1 / 30
2017
Huang Jiwu: 1 / 14
Wang Xu: 1 / 14
Jin Xin: 2 / 14
Wang Haiqiang: 1 / 14
Lei Shawinin: 1 / 14
Kwong Sam: 1 / 14
Wang Ronggang: 1 / 14
C.-C. Jay Kuo: 1 / 14
Katsavounidis Ioannis: 1 / 14
Zhou Xin: 1 / 14
Pun Man-On: 1 / 14
Zhang Yun: 1 / 14
Zhou Jiantong: 1 / 14
Park Jeonghoon: 1 / 14
Weng Shaowei: 1 / 3
Zhang Guohao: 1 / 3
Pan Jeng-Shyang: 1 / 3
Zhou Zhili: 1 / 3
Li Xutao: 1 / 1
Ye Yunming: 1 / 1
2019
Sun Jianguo: 1 / 0
Li Yifan: 1 / 0
Qi Shuhan: 1 / 0
Guan Jian: 1 / 0
Chen Fei: 1 / 0
Wang Mo: 2 / 0
Peng Chen: 1 / 0
Fan Zhuochen: 1 / 0
Zhao Hainan: 1 / 0
Zhang Sixu: 1 / 0
Zhang Jiajia: 1 / 0
Liu Zechao: 1 / 0
Wang Xuan: 1 / 0

Publications

Browse by Citation
3

Moving object detection and tracking from video captured by moving camera.Cited by 59

Wu-Chih Hu,Chao-Ho Chen,Tsong-Yi Chen,Deng-Yuan Huang,Zong-Che Wu
(2015)
40

An improved augmented reality system based on AndAR.Cited by 21

Peng Chen,Zhang Peng,Dalong Li,Lijuan Yang
(2016)