BMC Bioinformatics

BMC Bioinformatics is a peer-reviewed open access scientific journal covering bioinformatics and computational biology published by BioMed Central. It was established in 2000.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2014
Zou: 1 / 72
Qc: 1 / 72
Xl: 1 / 72
Q: 1 / 72
Xu: 1 / 72
Jh: 1 / 72
Wang: 1 / 72
Liu: 1 / 72
Rf: 1 / 72
Chen: 1 / 72
B: 1 / 72
Xu: 1 / 72
Chun-Hou Zheng: 1 / 50
Hongjie Yu: 1 / 50
Zhu-Hong You: 1 / 50
Lin Zhu: 1 / 50
Suping Deng: 1 / 50
Zhen Ji: 1 / 50
Shi Ruichao: 1 / 11
Ye Yunming: 1 / 11
2015
Henry Heberle: 1 / 271
Felipe R. Da Silva: 1 / 271
Guilherme P. Telles: 1 / 271
Rosane Minghim: 1 / 271
Gabriela Meirelles: 1 / 271
James C. Mullikin: 2 / 94
Keun Ho Ryu: 1 / 89
Yongjun Piao: 1 / 89
Peipei Li: 1 / 89
Ho Shon: 1 / 89
Stephen Hartley: 1 / 74
Raymond Lo: 1 / 72
Michael A. Peabody: 1 / 72
Thea Van Rossum: 1 / 72
Fiona S. L. Brinkman: 1 / 72
Ilgar Mamedov: 1 / 71
Dmitry Chudakov: 1 / 71
Vadim Nazarov: 1 / 71
Dmitry Bolotin: 1 / 71
Ivan Zvyagin: 1 / 71
2016
Gastone C. Castellani: 3 / 137
Daniel Remondini: 3 / 137
Enrico Giampieri: 3 / 137
Bo Yang: 1 / 132
Yong Wang: 1 / 132
Pei-Yuan Qian: 1 / 132
Luciano Milanesi: 5 / 130
Neil Hall: 1 / 123
Umer Z. Ijaz: 1 / 123
Rosalinda D'Amore: 1 / 123
Melanie Schirmer: 1 / 123
Christopher Quince: 1 / 123
Claudia Sala: 2 / 119
Ettore Mosca: 2 / 119
Matteo Bersanelli: 1 / 110
Karl T. Kelsey: 2 / 100
Debswapna Bhattacharya: 2 / 78
Jianlin Cheng: 2 / 78
Jie Hou: 2 / 78
David C. Christiani: 1 / 76
2017
Johannes E. Schindelin: 1 / 547
Mark C. Hiner: 1 / 547
Curtis T. Rueden: 1 / 547
Alison E. Walter: 1 / 547
Kevin W. Eliceiri: 1 / 547
Barry E. Dezonia: 1 / 547
Stephan Beck: 2 / 53
Shijie C. Zheng: 1 / 51
Andrew E. Teschendorff: 1 / 51
Charles E. Breeze: 1 / 51
Sameh Eid: 1 / 47
Yanlin Chen: 1 / 47
Xiaohong Li: 1 / 47
Andrea Volkamer: 1 / 47
Samo Turk: 1 / 47
Gang Tian: 1 / 47
Fei Luo: 1 / 47
Simone Fulle: 1 / 47
Feng Liu: 1 / 47
Friedrich Rippmann: 1 / 47
2018
Erfan Sayyari: 1 / 54
Maryam Rabiee: 1 / 54
Chao Zhang: 1 / 54
Siavash Mirarab: 1 / 54
Anne-Laure Boulesteix: 2 / 25
Wuming Gong: 1 / 24
Steven Finkbeiner: 1 / 24
Marc Berndl: 1 / 24
Pruthvi Pota: 1 / 24
Mariya Barch: 1 / 24
Jane Hung: 1 / 24
Il-Youp Kwak: 1 / 24
Curtis T. Rueden: 1 / 24
Arunachalam Narayanaswamy: 1 / 24
Chris Roat: 1 / 24
Samuel J. Yang: 1 / 24
D. Michael Ando: 1 / 24
Philip Nelson: 1 / 24
Asim Shankar: 1 / 24
Naoko Koyano-Nakagawa: 1 / 24
2019
Aleksandr Igorevich Zhernakov: 1 / 0
Edward Chalstrey: 1 / 0
Ali Sunyaev: 1 / 0
Cindy Q Yao: 1 / 0
Thomas Van Parys: 1 / 0
David Boho: 1 / 0
Andre Lamurias: 1 / 0
Junqiu Yue: 1 / 0
Amir Abdollahi: 1 / 0
Amin Zia: 1 / 0
Noah Dephoure: 1 / 0
Lukas Maas: 1 / 0
Sarah A Pendergrass: 1 / 0
Agnieszka Krol: 1 / 0
Michal R Grzadkowski: 1 / 0
Jin-Xing Liu: 1 / 0
Kevin Michael Boehm: 1 / 0
Fabio Vandin: 1 / 0
Minzhe Zhang: 1 / 0
Zhiyong Liu: 1 / 0

Publications

Browse by Citation