IEEE Transactions on Human-Machine Systems

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2014
Michael J. Barnes: 1 / 166
Jessie Y. C. Chen: 1 / 166
Xiang Chen: 1 / 134
Ping Zhou: 1 / 134
Zhiyuan Lu: 1 / 134
Qiang Li: 1 / 134
Xu Zhang: 1 / 134
Ajmal Mian: 1 / 63
Saeid Nahavandi: 1 / 63
Lei Wei : 1 / 63
Douglas C. Creighton: 1 / 63
Mohammed Hossny: 1 / 63
Hailing Zhou: 1 / 63
Wen-Yuah Shih: 1 / 62
Kun-Chan Lan: 1 / 62
Mohamed Mohandes: 1 / 51
Mohamed Deriche: 1 / 51
Junzhao Liu: 1 / 51
Hassan Ghasemzadeh: 1 / 49
Pasquale Panuccio: 1 / 49
2015
Roozbeh Jafari: 1 / 138
Chen Chen: 1 / 138
Nasser Kehtarnavaz: 1 / 138
David J. Cole: 1 / 55
Xiaoxiang Na: 1 / 55
Neville A. Stanton: 1 / 53
Rich C. Mcilroy: 1 / 53
Masayoshi Nishimura: 1 / 52
Tatsuo Narikiyo: 1 / 52
Michihiro Kawanishi: 1 / 52
Barkan Ugurlu: 1 / 52
Kazuyuki Hyodo: 1 / 52
Ziho Kang: 1 / 47
Steven J. Landry: 1 / 47
John M. Flach: 1 / 43
Joost Ellerbroek: 1 / 43
Clark Borst: 1 / 43
Zhong Yin: 1 / 42
Jianhua Zhang: 1 / 42
Rubin Wang: 1 / 42

Publications

Browse by Citation