ACM Knowledge Discovery and Data Mining

The annual KDD conference is the premier interdisciplinary conference bringing together researchers and practitioners from data science, data mining, knowledge discovery, large-scale data analytics, and big data.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2015
Jure Leskovec: 3 / 1050
Dit-Yan Yeung: 1 / 925
Naiyan Wang: 1 / 925
Hao Wang: 1 / 925
Johannes Gehrke: 3 / 661
Noemie Elhadad: 1 / 613
Paul Koch: 1 / 613
Rich Caruana: 1 / 613
Marc Sturm: 1 / 613
John Moeller: 1 / 591
Suresh Venkatasubramanian: 1 / 591
Carlos Scheidegger: 1 / 591
Sorelle A. Friedler: 1 / 591
Julian J. Mcauley: 1 / 526
Qiaozhu Mei: 2 / 478
Eric P. Xing: 5 / 470
Guo-Jun Qi: 3 / 418
Pengtao Xie: 2 / 416
Meng Qu: 1 / 407
Jian Tang: 1 / 407
2016
Carlos Guestrin: 2 / 9096
Tianqi Chen: 1 / 6033
Jure Leskovec: 3 / 3519
Aditya Grover: 1 / 3167
Sameer Singh: 1 / 3063
Marco TúLio Ribeiro: 1 / 3063
Peng Cui: 4 / 1586
Wenwu Zhu: 3 / 1552
Daixin Wang: 1 / 1063
Jian Pei: 3 / 520
Mingdong Ou: 1 / 475
Hui Xiong: 9 / 441
Xing Xie: 2 / 437
Nicholas Jing Yuan: 2 / 437
Wei-Ying Ma: 1 / 407
Defu Lian: 1 / 407
Fuzheng Zhang: 1 / 407
Amit Agarwal: 1 / 311
Frank Seide: 1 / 311
Le Song: 3 / 298
2017
Dino Pedreschi: 2 / 1185
Fosca Giannotti: 2 / 1185
Mirco Nanni: 2 / 1185
Fabio Pinelli: 1 / 1174
Yuxiao Dong: 3 / 591
Nitesh V. Chawla: 2 / 548
Ananthram Swami: 1 / 541
Avi Feller: 1 / 371
Aziz Huq: 1 / 371
Sharad Goel: 1 / 371
Sam Corbett-Davies: 1 / 371
Emma Pierson: 1 / 371
Daniel R. Figueiredo: 1 / 347
Jure Leskovec: 3 / 331
D. Sculley: 3 / 283
Jiawei Han: 5 / 283
Jimeng Sun: 4 / 268
Greg Kochanski: 1 / 268
Daniel Golovin: 1 / 268
David F. Gleich: 3 / 245
2018
Jure Leskovec: 3 / 536
William L. Hamilton: 1 / 373
Ruining He: 1 / 373
Rex Ying: 1 / 373
Kaifeng Chen: 1 / 373
Philip S. Yu: 6 / 216
Jieping Ye: 5 / 184
Peng Cui: 7 / 176
Wenwu Zhu: 8 / 168
Jing Gao: 5 / 162
Xing Xie: 4 / 159
Jie Tang: 3 / 153
Shuiwang Ji: 4 / 153
Zhengyang Wang: 3 / 147
Fenglong Ma: 3 / 144
Yu Zheng: 4 / 142
Stephan GüNnemann: 1 / 137
Daniel ZüGner: 1 / 137
Amir Akbarnejad: 1 / 137
Charu Aggarwal: 4 / 136
2019
Xia Hu: 4 / 70
Xiangnan He: 4 / 64
Haifeng Jin: 1 / 60
Qingquan Song: 1 / 60
Jingren Zhou: 6 / 55
Xiang Wang: 1 / 54
Masanori Koyama: 1 / 54
Takuya Akiba: 1 / 54
Meng Liu: 1 / 54
Toshihiko Yanase: 1 / 54
Takeru Ohta: 1 / 54
Yixin Cao: 1 / 54
Shotaro Sano: 1 / 54
Tat-Seng Chua: 1 / 54
Hongxia Yang: 6 / 50
Jure Leskovec: 2 / 49
Jie Tang: 6 / 44
Nitesh V. Chawla: 3 / 41
Yu Zheng: 5 / 40
Chao Huang: 2 / 39
2020
JoãO Gama: 1 / 0
Albert Bifet: 1 / 0

Publications

Browse by Citation
19
Leonardo Filipe Rodrigues Ribeiro, Pedro H. P. Saverese,Daniel R. Figueiredo
(2017)
Cited by347
23
Cited by268