International Journal of Computer Vision

The International Journal of Computer Vision (IJCV) is a journal published by Springer. The current co-editors in chief are M. Hebert; S. Lazebnik; X. Tang.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2015
Alexander C Berg: 3 / 16647
Jia Deng: 2 / 16608
Zhiheng Huang: 1 / 16589
Jonathan Krause: 1 / 16589
Michael S. Bernstein: 1 / 16589
Sean Ma: 1 / 16589
Sanjeev Satheesh: 1 / 16589
Olga Russakovsky: 1 / 16589
Li Fei-Fei: 1 / 16589
Aditya Khosla: 1 / 16589
Hao Su: 1 / 16589
Andrej Karpathy: 1 / 16589
Luc Van Gool: 4 / 2789
Christopher K. I. Williams: 1 / 2452
Andrew Zisserman: 1 / 2452
John M. Winn: 1 / 2452
S. M. Ali Eslami: 1 / 2452
Mark Everingham: 1 / 2452
Dhruv Batra: 2 / 953
Devi Parikh: 2 / 851
2016
Andrea Vedaldi: 3 / 1225
Karen Simonyan: 1 / 721
Max Jaderberg: 1 / 721
Andrew Zisserman: 1 / 721
Shiguang Shan: 1 / 433
Xilin Chen: 1 / 433
Ruiping Wang: 1 / 433
Jingdong Wang: 2 / 298
Aravindh Mahendran: 1 / 265
Cordelia Schmid: 2 / 250
Subhransu Maji: 1 / 239
Iasonas Kokkinos: 1 / 239
Mircea Cimpoi: 1 / 239
Dingwen Zhang: 1 / 230
Xuelong Li: 1 / 230
Junwei Han: 1 / 230
Heng Wang: 1 / 229
Jakob J. Verbeek: 1 / 229
Dan Oneata: 1 / 229
S. Bu: 1 / 103
2017
Zhuowen Tu: 1 / 1514
Saining Xie: 1 / 1514
Michael S. Bernstein: 1 / 1237
Yuke Zhu: 1 / 1237
David A. Shamma: 1 / 1237
Kenji Hata: 1 / 1237
Stephanie Chen: 1 / 1237
Fei-Fei Li: 1 / 1237
Li-Jia Li: 1 / 1237
Yannis Kalantidis: 1 / 1237
Jingdong Wang: 3 / 991
Nanning Zheng: 3 / 971
Zejian Yuan: 2 / 967
Huaizu Jiang: 1 / 955
Ming-Ming Cheng: 1 / 955
Douglas Summers-Stay: 1 / 545
Devi Parikh: 1 / 545
Dhruv Batra: 1 / 545
Yash Goyal: 1 / 545
Liwei Wang: 1 / 443
2018
Luc Van Gool: 3 / 524
Andrea Vedaldi: 1 / 508
Victor S. Lempitsky: 1 / 508
Antonio Torralba: 4 / 393
Rasmus Rothe: 1 / 358
Radu Timofte: 1 / 358
Adela Barriuso: 1 / 303
Bolei Zhou: 1 / 303
Sanja Fidler: 1 / 303
Hang Zhao: 1 / 303
Li Feifei: 1 / 209
Mykhaylo Andriluka: 1 / 209
Serena Yeung: 1 / 209
Greg Mori: 1 / 209
Olga Russakovsky: 1 / 209
Stefanos Zafeiriou: 4 / 202
Sander Dieleman: 1 / 149
AäRon Van Den Oord: 1 / 149
Lionel Pigou: 1 / 149
Joni Dambre: 1 / 149
2019
Jia Deng: 1 / 403
Xiaoou Tang: 1 / 305
Dahua Lin: 1 / 305
Limin Wang: 1 / 305
Yue Zhao: 1 / 305
Yuanjun Xiong: 1 / 305
Rahul Sukthankar: 1 / 294
Sergey Levine: 1 / 294
Saurabh Gupta: 1 / 294
Jitendra Malik: 1 / 294
James Davidson: 1 / 294
Matti PietikäInen: 2 / 288
Paul Fieguth: 2 / 288
Xiaogang Wang: 2 / 233
Xinwang Liu: 1 / 218
Wanli Ouyang: 1 / 218
Jie Chen: 1 / 218
Li Liu: 1 / 218
Guoying Zhao: 2 / 132
William T. Freeman: 1 / 99
2020
Ramprasaath R. Selvaraju: 1 / 2152
Michael Cogswell: 1 / 2152
Ramakrishna Vedantam: 1 / 2152
Dhruv Batra: 1 / 2152
Devi Parikh: 1 / 2152
Ming-Hsuan Yang: 5 / 31
Jia-Bin Huang: 1 / 30
Xu Zhao: 1 / 11
Jordi Pont-Tuset: 1 / 8
Jasper Uijlings: 1 / 8
Vittorio Ferrari: 2 / 8
Alina Kuznetsova: 1 / 8
Stefan Popov: 1 / 8
Ran He: 3 / 7
Huaibo Huang: 1 / 5
Yanqing Guo: 1 / 5
Domen Tabernik: 1 / 2
Xu-Yao Zhang: 1 / 2
Fei Yin: 1 / 2
Simon Hadfield: 1 / 2

Publications

Browse by Citation
9
Cited by580
12
Cited by508