IEEE Transactions on Fuzzy Systems

IEEE Transactions on Fuzzy Systems is a bimonthly peer-reviewed scientific journal published by the IEEE Computational Intelligence Society. It covers the theory, design or applications of fuzzy systems ranging from hardware to software, including significant technical achievements, exploratory developments, or performance studies of fielded systems based on fuzzy models. According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2017 impact factor of 8.759.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2015
Peng Shi : 3 / 326
Guang-Hong Yang: 1 / 276
Yanhong Luo: 1 / 276
Huaguang Zhang: 1 / 276
Jilie Zhang: 1 / 276
H. K. Lam: 4 / 220
C. L. Philip Chen: 3 / 216
Ligang Wu: 3 / 192
Tong Wang: 1 / 189
Yifu Zhang: 1 / 189
Jianbin Qiu: 1 / 189
Huijun Gao: 1 / 189
Li, H.: 1 / 182
Wang, J.: 1 / 182
Zhen He: 2 / 144
Yingdong He: 2 / 144
Qiang Song: 1 / 135
Daniel W. C. Ho: 1 / 135
Xinsong Yang: 1 / 135
Jianquan Lu: 1 / 135
2016
Shaocheng Tong: 4 / 743
Yongming Li: 3 / 584
Hak-Keung Lam: 3 / 359
Shuai Sui: 2 / 314
Jianbin Qiu: 3 / 274
Tieshan Li: 1 / 270
C. L. Philip Chen: 2 / 212
Hongyi Li: 1 / 192
Chengwei Wu: 1 / 192
Shen Yin: 1 / 192
Yanling Wei: 1 / 167
Ligang Wu: 1 / 167
Radko Mesiar: 4 / 159
Dong-Juan Li: 1 / 159
Ying Gao: 1 / 159
Yan-Jun Liu: 1 / 159
Ronald R. Yager: 4 / 158
Jinwu Gao: 2 / 155
Humberto Bustince: 4 / 151
Chang-E. Ren: 1 / 150
2017
Peng Shi: 6 / 430
Ligang Wu: 3 / 265
Hongyi Li: 2 / 252
Hak-Keung Lam: 4 / 250
C. L. Philip Chen: 5 / 224
Ronald R. Yager: 2 / 223
Yun Zhang: 4 / 178
Zhi Liu: 4 / 178
Witold Pedrycz: 6 / 163
Abdesselem Boulkroune: 1 / 161
Haiping Du: 1 / 161
Lijie Wang: 1 / 161
Xudong Zhao: 2 / 157
Yaojin Lin: 2 / 144
Qinghua Hu: 2 / 144
Jie Lu: 3 / 135
Guangquan Zhang: 3 / 135
Weiguo Xia: 1 / 128
Haijiao Yang: 1 / 128
Fu-Lai Chung: 3 / 124
2018
Hamid Reza Karimi: 7 / 683
Jianbin Qiu: 11 / 553
Hak-Keung Lam: 14 / 496
Shaocheng Tong: 7 / 449
Hao Shen: 3 / 433
Ju H. Park: 5 / 409
Hongyi Li: 6 / 396
Enrique Herrera-Viedma: 3 / 373
Yueying Wang: 2 / 342
Ligang Wu: 4 / 331
Zeshui Xu: 12 / 306
Witold Pedrycz: 19 / 297
C. L. Philip Chen: 11 / 297
Francisco Chiclana: 3 / 293
Chong Lin: 3 / 256
Huchang Liao: 5 / 255
Dengping Duan: 1 / 255
Hengjie Zhang: 2 / 230
Chin-Teng Lin: 8 / 229
Jiahui Wang: 2 / 227
2019
Shaocheng Tong: 9 / 274
Jianbin Qiu: 7 / 202
Huijun Gao: 2 / 161
Tong Wang: 1 / 159
Ronald R. Yager: 7 / 140
Choon Ki Ahn: 3 / 122
Peide Liu: 1 / 114
Xinyang Deng: 2 / 111
Francisco Herrera: 9 / 100
C. L. Philip Chen: 7 / 93
Hamido Fujita: 3 / 93
Lei Liu: 1 / 89
Feng Feng: 2 / 80
Yongming Li: 1 / 77
Kewen Li: 1 / 77
Muhammad Irfan Ali: 1 / 74
Xiaoyan Liu: 1 / 74
Peng Shi: 8 / 69
Zheng-Guang Wu: 3 / 69
Harish Garg: 2 / 68
2020
Xudong Zhao: 1 / 70
Guangdeng Zong: 1 / 70
Li Ma: 1 / 70
Fabio Cuzzolin: 1 / 34
Jean Dezert: 2 / 34
Zhunga Liu: 2 / 34
Jong-Ling Fuh: 1 / 32
Jung-Tai King: 1 / 32
Shuu-Jiun Wang: 1 / 32
Chin-Teng Lin: 3 / 32
Li-Wei Ko: 1 / 32
Kuan-Lin Lai: 1 / 32
Hamid Reza Karimi: 3 / 26
Hamido Fujita: 1 / 24
Duoqian Miao: 2 / 24
Guangming Lang: 1 / 24
Cunchen Gao: 1 / 24
Yonggui Kao: 1 / 24
Yugang Niu: 2 / 23
Ju H. Park: 8 / 15

Publications

Browse by Citation