AAAI Conference on Artificial Intelligence

The AAAI Conference on Artificial Intelligence promotes theoretical and applied AI research as well as intellectual interchange among researchers and practitioners. The technical program features substantial, original research and practices. Conference panel discussions and invited presentations identify significant social, philosophical, and economic issues influencing AI’s development throughout the world.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2015
Maosong Sun: 4 / 1550
Zhiyuan Liu: 3 / 1515
Siwei Lai: 1 / 1203
Kang Liu: 1 / 1203
Liheng Xu: 1 / 1203
Jun Zhao: 1 / 1203
Xuan Zhu: 1 / 1192
Yankai Lin: 1 / 1192
Joelle Pineau: 3 / 999
Alessandro Sordoni: 1 / 976
Aaron C. Courville: 1 / 976
Yoshua Bengio: 1 / 976
Tom M. Mitchell: 2 / 827
Ryan Rossi: 1 / 563
Nesreen Ahmed: 1 / 563
Richard C. Wang: 1 / 555
Partha Pratim Talukdar: 1 / 555
Justin Betteridge: 1 / 555
William W. Cohen: 1 / 555
Matthew Gardner: 1 / 555
2016
Arthur Guez: 2 / 2215
Hado Van Hasselt: 1 / 2137
David Silver: 1 / 2137
Yoon Kim: 1 / 1270
Alexander M. Rush: 1 / 1270
David Sontag: 1 / 1270
Yacine Jernite: 1 / 1270
Jiashi Feng: 2 / 698
Joelle Pineau: 3 / 596
Ryan Lowe: 1 / 590
Aaron C. Courville: 1 / 590
Alessandro Sordoni: 1 / 590
Laurent Charlin: 1 / 590
Yoshua Bengio: 1 / 590
Baochen Sun: 1 / 557
Kate Saenko: 1 / 557
Tomaso A. Poggio: 2 / 528
Jianmin Wang : 3 / 492
Xueqi Cheng: 6 / 487
Jonas Mueller: 1 / 487
2017
Vincent Vanhoucke: 1 / 4834
Sergey Ioffe: 1 / 4834
Christian Szegedy: 1 / 4834
Jun Wang: 1 / 1014
Yong Yu: 1 / 1014
Weinan Zhang: 1 / 1014
Lantao Yu: 1 / 1014
Bowen Zhou: 3 / 560
Yu Zheng: 1 / 540
Junbo Zhang: 1 / 540
Feifei Zhai: 2 / 429
Peng Cui: 3 / 424
Wenwu Zhu: 2 / 410
Doina Precup: 2 / 399
Xiang Bai: 3 / 390
Robert Speer: 1 / 386
Catherine Havasi: 1 / 386
Shiqiang Yang: 2 / 382
Feiping Nie: 12 / 376
Ramesh Nallapati: 1 / 372
2018
Bilal Piot: 2 / 845
Tom Schaul: 2 / 845
Weinan Zhang: 7 / 708
Will Dabney: 2 / 663
Doina Precup: 7 / 628
David Silver: 1 / 563
Joseph Modayil: 1 / 563
Hado Van Hasselt: 1 / 563
Georg Ostrovski: 1 / 563
Joelle Pineau: 2 / 562
David Meger: 2 / 562
Philip Bachman: 1 / 536
Yong Yu: 5 / 511
Erik Cambria: 4 / 504
Dahua Lin: 3 / 470
Yuanjun Xiong: 1 / 457
Shimon Whiteson: 3 / 441
Jun Wang: 4 / 404
Minlie Huang: 3 / 386
Han Cai: 3 / 384
2019
Quoc V. Le: 1 / 628
Yanping Huang: 1 / 628
Yunchao Wei: 4 / 173
David B. Larson: 1 / 150
Andrew Y. Ng: 1 / 150
Robyn L. Ball: 1 / 150
Katie Shpanskaya: 1 / 150
Bhavik N. Patel: 1 / 150
Safwan S. Halabi: 1 / 150
Matthew P. Lungren: 1 / 150
Curtis P. Langlotz: 1 / 150
Pranav Rajpurkar: 1 / 150
Jayne Seekins: 1 / 150
Yuan Luo: 1 / 133
Liang Yao: 1 / 133
Thomas S. Huang: 3 / 122
Xiaogang Wang: 3 / 111
Yu Liu: 2 / 110
Gaurav Rattan: 1 / 109
Martin Grohe: 1 / 109
2020
Shaozi Li: 1 / 483
Yi Yang: 6 / 483
Liang Zheng: 1 / 483
Nan Duan: 1 / 40
Daxin Jiang: 1 / 40
Hamid Palangi: 1 / 27
Jason Corso: 1 / 27
Jianfeng Gao: 1 / 27
Houdong Hu: 1 / 27
Lei Zhang: 1 / 27
Jian Cheng: 2 / 22
Guan'An Wang: 2 / 22
Zengguang Hou: 2 / 22
Qijie Zhao: 2 / 20
Yongtao Wang: 1 / 17
Haibin Ling: 1 / 17
Zhi Tang: 1 / 17
Mateusz Malinowski: 1 / 15
Piotr Mirowski: 1 / 15
Raia Hadsell: 1 / 15

Publications

Browse by Citation
15
Tom M. Mitchell,William W. Cohen, Estevam R. Hruschka Jr.,Partha Pratim Talukdar,Justin Betteridge,Andrew Carlson, Bhavana Dalvi Mishra,Matthew Gardner,Bryan Kisiel, Jayant Krishnamurthy,Ni Lao, Kathryn Mazaitis
(2015)
Cited by555
23
Cited by409
25
Pierre-Luc Bacon, Jean Harb,Doina Precup
(2017)
Cited by382
43
Todd Hester, Matej Vecerik,Olivier Pietquin,Marc Lanctot,Tom Schaul,Bilal Piot, Dan Horgan, John Quan, Andrew Sendonaris,Ian Osband,Gabriel Dulac-Arnold, John Agapiou
(2018)
Cited by282
97
Jeremy Irvin,Pranav Rajpurkar, Michael Ko, Yifan Yu, Silviana Ciurea-Ilcus, Chris Chute, Henrik Marklund, Behzad Haghgoo,Robyn L. Ball,Katie Shpanskaya,Jayne Seekins, David A. Mong
(2019)
Cited by150