Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2015
Christopher D. Manning: 5 / 2283
Kai Sheng Tai: 1 / 1752
Richard Socher: 1 / 1752
Chris Dyer: 8 / 1091
Jun Zhao: 4 / 884
Thang Luong: 2 / 819
Noah A. Smith: 4 / 814
Kang Liu: 3 / 737
Wang Ling: 3 / 663
Yoshua Bengio: 1 / 638
Roland Memisevic: 1 / 638
Kyunghyun Cho: 1 / 638
SéBastien Jean: 1 / 638
Hang Li: 4 / 619
Austin Matthews: 1 / 597
Miguel Ballesteros: 1 / 597
Jordan L. Boyd-Graber: 3 / 538
Zhengdong Lu: 2 / 519
Furu Wei: 3 / 513
Lifeng Shang: 1 / 504
2016
Rico Sennrich: 2 / 3219
Alexandra Birch: 2 / 3219
Barry Haddow: 2 / 3219
Eduard H. Hovy: 4 / 1644
Xuezhe Ma: 2 / 1561
Zhengdong Lu: 2 / 1275
Hang Li: 2 / 1275
Christopher D. Manning: 6 / 1150
Yang Liu: 4 / 937
Maosong Sun: 4 / 854
Mirella Lapata: 3 / 808
Victor O. K. Li: 1 / 770
Jiatao Gu: 1 / 770
Yoshua Bengio: 3 / 719
Shiqi Shen: 2 / 714
Zhenyu Qi: 1 / 643
Bo Xu: 1 / 643
Hongwei Hao: 1 / 643
Wei Shi: 1 / 643
Peng Zhou: 1 / 643
2017
Christopher D. Manning: 3 / 977
Peter J. Liu: 1 / 935
Abigail See: 1 / 935
Yoon Kim: 1 / 886
Jean Senellart: 1 / 886
Yuntian Deng: 1 / 886
Alexander M. Rush: 1 / 886
Ming Zhou: 5 / 812
Si Wei: 2 / 705
Luke Zettlemoyer: 4 / 658
Jason Weston: 1 / 615
Furu Wei: 3 / 615
Antoine Bordes: 1 / 615
Danqi Chen: 1 / 615
Nan Yang: 2 / 521
Maosong Sun: 6 / 499
Hui Jiang: 2 / 479
Xiaodan Zhu: 2 / 439
Diana Inkpen: 1 / 434
Zhen-Hua Ling: 1 / 434
2018
Percy Liang: 2 / 359
Robin Jia: 1 / 357
Pranav Rajpurkar: 1 / 357
Jianfeng Gao: 3 / 342
Ricardo Henao: 3 / 251
Dinghan Shen: 3 / 251
Wenlin Wang: 3 / 251
Lawrence Carin: 3 / 251
Chunyuan Li: 2 / 225
Yizhe Zhang: 2 / 225
Douwe Kiela: 2 / 221
Saizheng Zhang: 2 / 218
Mohit Bansal: 2 / 215
Gorka Labaka: 1 / 215
Eneko Agirre: 1 / 215
Mikel Artetxe: 1 / 215
Hua Wu: 3 / 210
Matt Gardner: 2 / 202
Xu Sun: 6 / 199
Angela Fan: 1 / 199
2019
Quoc V. Le: 2 / 463
Ruslan Salakhutdinov: 3 / 444
Jaime G. Carbonell: 2 / 434
Yiming Yang: 1 / 429
Zihang Dai: 1 / 429
Zhilin Yang: 1 / 429
Jianfeng Gao: 7 / 304
Xiaodong Liu: 2 / 258
Weizhu Chen: 1 / 239
Pengcheng He: 1 / 239
Ellie Pavlick: 3 / 159
R. Thomas Mccoy: 2 / 125
Zhiyuan Liu: 12 / 104
Tal Linzen: 1 / 103
Maosong Sun: 9 / 102
Qun Liu: 4 / 100
Ivan Titov: 6 / 94
Xu Han: 5 / 86
Rico Sennrich: 4 / 84
Xin Jiang: 2 / 77
2020
Luke Zettlemoyer: 7 / 148
Goyal Naman: 3 / 148
Stoyanov Veselin: 3 / 148
Levy Omer: 2 / 87
Lewis Mike: 2 / 87
Marjan Ghazvininejad: 2 / 85
GuzmáN Francisco: 1 / 63
Chaudhary Vishrav: 1 / 63
Khandelwal Kartikay: 1 / 63
Conneau Alexis: 2 / 63
Wenzek Guillaume: 1 / 63
Ott Myle: 2 / 63
Grave Edouard: 1 / 63
Sagot BenoîT: 4 / 34
Weston Jason: 5 / 34
Ruder Sebastian: 2 / 33
Artetxe Mikel: 2 / 33
Yogatama Dani: 2 / 33
Seddah Djamé: 2 / 33
SuáRez Pedro Javier Ortiz: 3 / 33

Publications

Browse by Citation