IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition

The Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) is an annual conference on computer vision and pattern recognition, which is regarded as one of the most important conferences in its field.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2015
Dumitru Erhan: 2 / 25636
Scott E. Reed: 2 / 22573
Yangqing Jia: 2 / 22559
Pierre Sermanet: 1 / 22021
Vincent Vanhoucke: 1 / 22021
Dragomir Anguelov: 1 / 22021
Wei Liu: 1 / 22021
Christian Szegedy: 1 / 22021
Andrew Rabinovich: 1 / 22021
Trevor Darrell: 3 / 17001
Jonathan Long: 1 / 16596
Evan Shelhamer: 1 / 16596
James Philbin: 1 / 5373
Florian Schroff: 1 / 5373
Dmitry Kalenichenko: 1 / 5373
Xiaoou Tang: 9 / 5329
Oriol Vinyals: 2 / 5207
Samy Bengio: 2 / 3696
Alexander Toshev: 1 / 3615
Shi-Min Hu: 1 / 3379
2016
Jian Sun: 4 / 48637
Kaiming He: 3 / 48550
Shaoqing Ren: 1 / 47481
Xiangyu Zhang: 1 / 47481
Ross B. Girshick: 4 / 11494
Ali Farhadi: 5 / 10109
Joseph Redmon: 1 / 9706
Santosh Kumar Divvala: 1 / 9706
Sergey Ioffe: 1 / 8432
Christian Szegedy: 1 / 8432
Jonathon Shlens: 1 / 8432
Vincent Vanhoucke: 1 / 8432
Trevor Darrell: 7 / 7132
Jeff Donahue: 2 / 5639
Kate Saenko: 3 / 4299
Bernt Schiele: 5 / 4074
Lisa Anne Hendricks: 2 / 4028
Marcus Rohrbach: 2 / 4028
Subhashini Venugopalan: 2 / 4028
Sergio Guadarrama: 1 / 3855
2017
Ross B. Girshick: 4 / 7068
Alexei A. Efros: 5 / 6581
Zhuang Liu: 1 / 6524
Kilian Q. Weinberger: 2 / 6524
Gao Huang: 1 / 6524
Piotr DolláR: 4 / 6514
Tinghui Zhou: 3 / 6492
Kaiming He: 2 / 6216
Phillip Isola: 2 / 5610
Jun-Yan Zhu: 1 / 5412
Xiaogang Wang: 12 / 5391
Ali Farhadi: 5 / 5020
Joseph Redmon: 1 / 4803
Serge J. Belongie: 6 / 4775
Li Fei-Fei: 9 / 4756
Bharath Hariharan: 3 / 4701
Johannes Totz: 2 / 3914
Zehan Wang: 2 / 3914
Christian Ledig: 2 / 3914
Wenzhe Shi: 2 / 3914
2018
Gang Sun: 1 / 3270
Li Shen: 1 / 3270
Jie Hu: 1 / 3270
Jan Kautz: 11 / 2406
Liang-Chieh Chen: 2 / 2059
Ross B. Girshick: 6 / 1977
Mark Sandler: 1 / 1935
Andrey Zhmoginov: 1 / 1935
Jian Sun: 4 / 1868
Ming-Hsuan Yang: 17 / 1771
Kaiming He: 4 / 1754
Ming-Yu Liu: 5 / 1745
Abhinav Gupta: 5 / 1602
Xiaolong Wang: 3 / 1597
Jonathon Shlens: 2 / 1553
Vijay Vasudevan: 1 / 1552
Quoc V. Le: 1 / 1552
Lei Zhang: 6 / 1494
Xiangyu Zhang: 2 / 1473
Damien Teney: 3 / 1438
2019
Quoc V. Le: 4 / 776
Vijay Vasudevan: 2 / 573
Kaiming He: 4 / 505
Yi Yang: 10 / 499
Alan Yuille: 12 / 495
Silvio Savarese: 7 / 472
Li Fei-Fei: 8 / 458
Bo Chen: 1 / 440
Mingxing Tan: 1 / 440
Ruoming Pang: 1 / 440
Dahua Lin: 8 / 409
Wanli Ouyang: 8 / 391
Jitendra Malik: 5 / 383
Xiaogang Wang: 14 / 383
Ross B. Girshick: 4 / 370
Chen Change Loy: 10 / 370
Wei Liu: 19 / 364
Sergey Levine: 2 / 363
Rahul Sukthankar: 2 / 310
Piotr DolláR: 3 / 305
2020
Samuli Laine: 1 / 859
Tero Karras: 1 / 859
Timo Aila: 1 / 859
Qing Wang: 1 / 18
Hao Zhu: 1 / 18
Qi Zhang: 1 / 18
Hongdong Li: 1 / 18
Yu-Chuan Su: 1 / 7
Kristen Grauman: 1 / 7

Publications

Browse by Citation
81
Johannes L. Schönberger,Jan-Michael Frahm
(2016)
Cited by841