IEEE Transactions on Multimedia

IEEE Transactions on Multimedia is a bimonthly peer-reviewed scientific journal covering multimedia technology and applications. It was established in 1999 and is published by the IEEE Computer Society, IEEE Communications Society, IEEE Circuits and Systems Society, and IEEE Signal Processing Society. The editor-in-chief is Chang Wen Chen (State University of New York at Buffalo. According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2016 impact factor of 3.509.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2015
Changsheng Xu: 11 / 445
Dimitrios Giannoulis: 1 / 364
Mark D. Plumbley: 1 / 364
Mathieu Lagrange: 1 / 364
Emmanouil Benetos: 1 / 364
Dan Stowell: 1 / 364
Dacheng Tao: 2 / 314
Wang, G.: 3 / 308
Tao Mei: 3 / 302
Jiwen Lu: 2 / 279
Aaron C. Courville: 1 / 276
Kyunghyun Cho: 1 / 276
Yoshua Bengio: 1 / 276
Changxing Ding: 1 / 256
Jialie Shen: 2 / 232
Yue Gao: 3 / 214
Qi Tian: 7 / 208
Tat-Seng Chua: 3 / 189
Xueming Qian: 1 / 187
Yun Fu: 1 / 187
2016
Lin Weisi: 10 / 616
Ruimin Hu: 4 / 336
Shiqi Wang: 4 / 334
Xueming Qian: 4 / 287
Xiaokang Yang: 3 / 269
Ke Gu: 3 / 265
Guangtao Zhai: 3 / 235
Fang Yuming: 4 / 227
Wenjun Zhang : 2 / 225
Zheng Wang: 2 / 216
Chao Liang: 2 / 216
Jun Chen: 2 / 216
Mang Ye: 2 / 216
Qingming Leng: 2 / 216
Yi Yu: 2 / 216
Guoshuai Zhao: 2 / 201
Wenming Zheng: 2 / 186
Gao Wen: 4 / 147
Huan Yang: 1 / 142
Leida Li: 2 / 141
2017
Dapeng Wu: 4 / 402
Heng Tao Shen: 2 / 325
Jiashi Feng: 3 / 309
Shuicheng Yan: 2 / 285
Zhang Hanwang: 3 / 245
Xing Xu: 1 / 236
Lianli Gao: 1 / 236
Xiao Wu: 3 / 220
Tiejun Huang: 4 / 219
Ruyan Wang: 2 / 201
Honggang Wang: 2 / 201
Chen Chen: 2 / 199
Junjun Jiang: 2 / 199
Jiayi Ma: 2 / 199
Zhongyuan Wang: 2 / 199
Wen Gao: 5 / 193
Zongben Xu: 2 / 192
Xuelong Li: 4 / 192
Qiang Peng: 1 / 184
Bo Zhao: 1 / 184
2018
Shuicheng Yan: 3 / 406
Xiaodan Liang: 2 / 384
Tingfa Xu: 2 / 384
Shengmei Shen: 1 / 363
Xiangyang Xue: 2 / 340
Yingbin Zheng: 1 / 301
Hao Ye: 1 / 301
Hong Wang: 1 / 301
Li Wang: 1 / 301
Ke Gu: 6 / 214
Tao Mei: 4 / 144
Xiaoshuai Sun: 2 / 138
Lianli Gao: 1 / 136
Peng Wang: 1 / 136
Xianglong Liu: 1 / 136
Qi Tian: 4 / 133
Shiqi Wang: 3 / 118
Yi Yang: 3 / 111
Guangtao Zhai: 2 / 109
Yuxin Peng: 4 / 101
2019
Wei Wang: 1 / 120
Xuechen Zhang: 1 / 120
Yapeng Tian: 1 / 120
Jing-Hao Xue: 1 / 120
Yongdong Zhang: 4 / 118
Liang Li: 2 / 110
Chunjie Zhang: 2 / 107
Chenggang Yan: 1 / 102
Qionghai Dai: 1 / 102
Yang Wang: 1 / 93
Junbin Gao: 1 / 93
Xue Li: 1 / 93
Lin Wu: 1 / 93
Junshan Zhang: 1 / 52
Ning Zhang: 1 / 52
Li Yu: 1 / 52
Peng Yang: 1 / 52
Shan Zhang: 1 / 52
Gian Luca Foresti: 2 / 41
Tao Mei: 4 / 41
2020
Yongdong Zhang: 5 / 85
Chenggang Yan: 3 / 78
Qionghai Dai: 2 / 69
Yongbing Zhang: 2 / 69
Xiaoyi Feng: 2 / 18
Zhaoqiang Xia: 2 / 18
Guoying Zhao: 2 / 18
Xiaopeng Hong: 2 / 18
Yan Liu: 1 / 14
Songtao Wu: 1 / 14
Qiao Liu: 1 / 13
Lianyong Qi: 1 / 10
Weisi Lin: 1 / 9
Junfei Qiao: 1 / 9
Feng Xu: 1 / 9
Ke Gu: 2 / 9
Song Wang: 2 / 8
Yuxin Peng: 1 / 8
Qin Zou: 1 / 8
Long Chen: 1 / 8

Publications

Browse by Citation