IEEE Transactions on Information Forensics and Security

The IEEE Transactions on Information Forensics and Security is a scientific journal published by the IEEE Signal Processing Society (IEEE SPS). The journal is co-sponsored by several of the subject societies that make up the IEEE: IEEE Communications Society, IEEE Computational Intelligence Society, IEEE Computer Society, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society and the IEEE Information Theory Society

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2015
Xiaolong Li: 5 / 1120
Bin Yang: 1 / 705
Jian Li: 1 / 705
Xingming Sun: 1 / 705
Jessica J. Fridrich: 3 / 528
Xinyi Huang: 3 / 490
Anil K. Jain: 2 / 427
Willy Susilo: 7 / 381
Hu Han: 1 / 372
Di Wen: 1 / 372
Jiwen Lu: 5 / 363
RéMi Cogranne: 2 / 293
Debiao He: 1 / 291
Sherali Zeadally: 1 / 291
Baowen Xu: 1 / 291
Zhang, W.: 3 / 290
Adrijit Goswami: 1 / 241
Vanga Odelu: 1 / 241
Ashok Kumar Das: 1 / 241
Vojtech Holub: 1 / 235
2016
Ren Kui: 4 / 1042
Xingming Sun: 2 / 896
Zhihua Xia: 1 / 496
Zhan Qin: 1 / 496
Xinhui Wang: 1 / 496
Joseph K. Liu: 5 / 415
Xinyi Huang: 5 / 410
Chaowen Guan: 1 / 400
Zhangjie Fu: 1 / 400
Kim-Kwang Raymond Choo: 6 / 380
Man Ho Au: 2 / 282
Rongxing Lu: 4 / 262
Robert H. Deng: 3 / 243
Weixin Xie: 2 / 227
Jianyong Chen: 2 / 227
Jianping Yu: 2 / 227
Anil K. Jain: 3 / 224
Zinelabidine Boulkenafet: 1 / 219
Abdenour Hadid: 1 / 219
Jukka Komulainen: 1 / 219
2017
Zhili Zhou: 1 / 319
Q. M. Jonathan Wu: 1 / 319
Ching-Nung Yang: 1 / 319
Xingming Sun: 1 / 319
Willy Susilo: 4 / 265
Xiaofeng Chen: 2 / 244
Jian Shen: 2 / 226
Xinyi Huang: 3 / 215
Kui Ren: 3 / 208
Li Li: 4 / 190
Jiangqun Ni: 1 / 186
Jian Ye: 1 / 186
Jun Shen: 1 / 185
Jianping Fan: 1 / 171
Baopeng Zhang: 1 / 171
Jun Yu: 1 / 171
Dan Lin: 1 / 171
Zhangjie Fu: 2 / 170
Quanyan Zhu: 4 / 168
Cong Wang: 3 / 158
2018
Tieniu Tan: 4 / 518
Zhenan Sun: 3 / 501
Ran He: 2 / 473
Xiang Wu: 1 / 441
Shiho Moriai: 1 / 150
Lihua Wang: 1 / 150
Le Trieu Phong: 1 / 150
Takuya Hayashi: 1 / 150
Yoshinori Aono: 1 / 150
Bin Li: 2 / 145
Shunquan Tan: 2 / 145
H. Vincent Poor: 4 / 139
Mauro Conti: 3 / 131
Xiapu Luo: 3 / 126
Jian Shen: 1 / 121
Jin Li: 1 / 121
Xiaofeng Chen: 1 / 121
Willy Susilo: 1 / 121
Jiwu Huang: 2 / 120
Kai Chen: 2 / 115
2019
Jessica Fridrich: 2 / 77
Mo Chen: 1 / 75
Kim-Kwang Raymond Choo: 7 / 63
Qian Wang: 6 / 60
Taeguen Kim: 1 / 55
Boojoong Kang: 1 / 55
Eul Gyu Im: 1 / 55
Mina Rho: 1 / 55
Sakir Sezer: 1 / 55
Xiaodong Lin: 1 / 51
Quanyan Zhu: 4 / 51
Hongwei Li: 1 / 51
Yuanshun Dai: 1 / 51
Jia Yu: 1 / 51
Rong Hao: 1 / 51
Jing Qin: 1 / 51
Kan Yang: 1 / 51
Shihao Yan: 2 / 49
George K. Karagiannidis: 1 / 46
Jin Li: 1 / 46
2020
Luisa Verdoliva: 2 / 71
Davide Cozzolino: 1 / 59
Yuval Elovici: 3 / 56
Boris Zadov: 2 / 53
Mordechai Guri: 2 / 53
Kui Ren: 3 / 36
Pramod Subramanyan: 1 / 34
Xiao Chen: 1 / 31
Surya Nepal: 1 / 31
Yang Xiang: 1 / 31
Jun Zhang: 1 / 31
Sheng Wen: 1 / 31
Hongwei Li: 1 / 30
Xiaodong Lin: 1 / 30
Kan Yang: 1 / 30
Dima Bykhovsky: 1 / 29
Mang Ye: 2 / 28
Xiangyuan Lan: 1 / 27
Pong C. Yuen: 1 / 27
RubéN Tolosana: 1 / 18

Publications

Browse by Citation