IEEE Transactions on Wireless Communications

IEEE Transactions on Wireless Communications is a monthly peer-reviewed scientific journal published by the IEEE Communications Society. It covers all areas of wireless communication systems and networks. It was established in 2002 and the editor-in-chief is Martin Haenggi (University of Notre Dame). According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2016 impact factor of 4.951.

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2015
Robert W. Heath Jr.: 6 / 1882
Tianyang Bai: 1 / 880
Ahmed Alkhateeb: 1 / 702
Geert Leus: 1 / 702
Emil BjöRnson: 1 / 533
Luca Sanguinetti: 1 / 533
MéRouane Debbah: 1 / 533
Jakob Hoydis: 1 / 533
Shi Jin: 7 / 523
Mohamedslim Alouini: 9 / 515
Han, Z.: 5 / 471
Erik G. Larsson: 1 / 398
MéRouane Debbah: 1 / 398
Emil BjöRnson: 1 / 398
Marco Di Renzo: 5 / 390
Fredrik Rusek: 1 / 376
O. Edfors: 1 / 376
Fredrik Tufvesson: 1 / 376
Xiang Gao: 1 / 376
Huiming Wang: 4 / 366
2016
Zhiguo Ding: 7 / 1530
Robert Schober: 13 / 1287
H. Vincent Poor: 8 / 1234
Meixia Tao: 5 / 732
Mehdi Bennis: 2 / 706
Walid Saad: 2 / 706
Merouane Debbah: 2 / 688
Mohammad Mozaffari: 1 / 657
Derrick Wing Kwan Ng: 4 / 534
Fumiyuki Adachi: 1 / 531
Mohamedslim Alouini: 13 / 416
Vijay K. Bhargava: 7 / 403
George K. Karagiannidis: 6 / 399
Zhang, Y.: 4 / 389
Robert W Heath: 7 / 381
Wen Chen: 4 / 381
Ren, J.: 5 / 373
Qingqing Wu: 3 / 370
Lingyang Song: 5 / 362
Erkai Chen: 1 / 335
2017
Kaibin Huang: 8 / 1038
Walid Saad: 11 / 868
Erik G. Larsson: 5 / 809
Robert W. Heath Jr.: 12 / 790
Mehdi Bennis: 7 / 695
MéRouane Debbah: 6 / 671
Hyukjin Chae: 2 / 651
Changsheng You: 1 / 598
Byoung-Hoon Kim: 1 / 598
Yong Zeng: 1 / 581
Rui Zhang: 1 / 581
Khaled Ben Letaief: 6 / 527
Alexei E. Ashikhmin: 2 / 516
Hong Yang: 2 / 516
Thomas L. Marzetta: 2 / 516
Mohammad Mozaffari: 2 / 500
Hien Quoc Ngo: 2 / 496
Jun Zhang: 4 / 461
Lajos Hanzo: 6 / 428
Zhu Han: 10 / 426
2018
Yong Zeng: 7 / 1022
Rui Zhang: 5 / 788
Jie Xu: 3 / 542
Qingqing Wu: 2 / 539
Zhiguo Ding: 11 / 412
Emil BjöRnson: 8 / 369
Xin Wang: 2 / 343
Robert W. Heath Jr.: 12 / 340
Feng Wang: 2 / 331
Rui Zhang: 3 / 303
Zhu Han: 6 / 272
Erik G. Larsson: 9 / 268
Henk Wymeersch: 4 / 257
Victor C. M. Leung: 9 / 247
Gonzalo Seco-Granados: 3 / 231
Arumugam Nallanathan: 9 / 230
Tony Q. S. Quek: 13 / 216
Luca Sanguinetti: 2 / 213
H. Vincent Poor: 11 / 211
Shi Jin: 9 / 204
2019
Rui Zhang: 3 / 344
Qingqing Wu: 2 / 321
MéRouane Debbah: 4 / 303
Walid Saad: 7 / 228
Chau Yuen: 2 / 221
George C. Alexandropoulos: 2 / 196
Alessio Zappone: 2 / 191
Dusit Niyato: 8 / 165
Yong Zeng: 2 / 160
Jie Xu: 1 / 151
Rui Zhang: 1 / 151
Mehdi Bennis: 4 / 132
Ying-Chang Liang: 6 / 111
Miao Cui: 1 / 108
Guangchi Zhang: 1 / 108
Ping Wang: 4 / 106
Boya Di: 5 / 101
Lingyang Song: 5 / 101
Mohammad Mozaffari: 1 / 100
Hongliang Zhang: 4 / 97
2020
Yuanming Shi: 2 / 74
Zhi Ding: 2 / 59
Tao Jiang: 1 / 58
Kai Yang: 1 / 58
Yuanwei Liu: 3 / 46
Arumugam Nallanathan: 3 / 46
Geoffrey Ye Li: 5 / 37
Emil BjÖRnson: 1 / 34
Luca Sanguinetti: 1 / 34
Zhi Zhou: 3 / 28
Xu Chen: 3 / 28
Zhiguo Ding: 3 / 27
Deniz GüNdüZ: 2 / 27
Mohammad Mohammadi Amiri: 1 / 27
Jingjing Li: 1 / 26
Xingwang Li: 1 / 26
En Li: 1 / 26
Kaibin Huang: 1 / 25
Seyed Pooya Shariatpanahi: 1 / 22
Antti TöLli: 1 / 22

Publications

Browse by Citation