IEEE International Conference on Computer Communications

INFOCOM may refer to:

Author Distribution

Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

2015
Mung Chiang: 7 / 375
Liane Lewin-Eytan: 1 / 347
Joseph Naor: 1 / 347
Rami Cohen: 1 / 347
Danny Raz: 1 / 347
Yunhao Liu: 9 / 308
Moustafa Youssef: 1 / 297
Khaled A. Harras: 1 / 297
Heba Abdelnasser: 1 / 297
Zongpeng Li: 7 / 290
Sebastiano Milardo: 2 / 276
Sergio Palazzo: 2 / 276
Giacomo Morabito: 2 / 276
Laura Galluccio: 2 / 276
Edward W. Knightly: 2 / 249
Guohong Cao: 2 / 246
Xinbing Wang: 6 / 229
Joerg Widmer: 2 / 222
Xuefeng Liu: 3 / 218
Adriana B. Flores: 1 / 203
2016
Fangming Liu: 2 / 325
Yuanyuan Yang: 3 / 312
Wei Gao: 2 / 293
Liang Tong: 2 / 293
Rahul Urgaonkar: 1 / 292
Ramesh K. Sitaraman: 1 / 292
Yong Li: 1 / 260
Athanasios V. Vasilakos: 2 / 246
Jiangchuan Liu: 2 / 224
Bo Li: 1 / 217
Hong Zhang: 1 / 217
Hongbo Jiang: 1 / 217
Georgios S. Paschos: 5 / 187
Bin Xiao: 1 / 185
Yang Yang: 1 / 185
Songtao Guo: 1 / 185
Weifa Liang: 2 / 164
Zichuan Xu: 2 / 164
Baochun Li: 4 / 139
Mingyuan Yan: 1 / 131
2017
Roy Yates: 2 / 343
Ness B. Shroff: 2 / 326
Yin Sun: 1 / 318
C. Emre Koksal: 1 / 318
Elif Uysal-Biyikoglu: 1 / 318
Urs Niesen: 1 / 271
Mohammad Ali Maddah-Ali: 1 / 271
Albert Banchs: 4 / 257
Marco Gramaglia: 3 / 235
Xavier PéRez Costa: 3 / 226
Tian He: 3 / 207
Xiang-Yang Li: 4 / 207
Konstantinos Samdanis: 2 / 204
Vincenzo Sciancalepore: 2 / 204
Guihai Chen: 3 / 200
Haipeng Dai: 2 / 161
Fan Bai: 1 / 154
Yi-Hsuan Kao: 1 / 154
Bhaskar Krishnamachari: 1 / 154
Moo-Ryong Ra: 1 / 154
2018
Tung-Wei Kuo: 1 / 194
Bang-Heng Liou: 1 / 194
Ming-Jer Tsai: 1 / 194
Kate Ching-Ju Lin: 2 / 194
Kevin S. Chan: 2 / 127
Theodoros Salonidis: 2 / 126
Shiqiang Wang: 2 / 126
Kin K. Leung: 2 / 126
Anwar Walid: 3 / 122
Pan Zhou: 4 / 118
Christian Makaya: 1 / 116
Ting He: 1 / 116
Dejun Yang: 2 / 110
Jie Xu: 2 / 100
Sanjay Shakkottai: 2 / 98
Weiyi Zhang: 1 / 97
Chi Harold Liu: 1 / 97
Jian Tang: 1 / 97
Yanzhi Wang: 1 / 97
Eytan Modiano: 4 / 96
2019
Wei Bao: 2 / 86
Albert Zomaya: 2 / 67
Minh N. H. Nguyen: 1 / 66
Choong Seon Hong: 1 / 66
Nguyen H. Tran: 1 / 66
Qian Wang: 3 / 61
Ying Zhang: 1 / 57
Huandong Wang: 1 / 57
Depeng Jin: 1 / 57
Yong Li : 1 / 57
Zhibo Wang: 2 / 54
Hairong Qi: 1 / 49
Fangming Liu: 3 / 49
Zhifei Zhang: 1 / 49
Yang Song: 1 / 49
Xavier Costa-Perez: 2 / 40
Tommaso Melodia: 5 / 32
Zhi Zhou: 2 / 31
Shaohuai Shi: 2 / 30
Francesco Restuccia: 3 / 30
2020
Li Qiu: 1 / 27
Guohong Cao: 1 / 27
Guihai Chen: 1 / 23
Alex X. Liu: 1 / 23
Haipeng Dai: 1 / 23
Jiaqi Zheng: 1 / 23
Yuan He: 1 / 20
Xiaolong Zheng: 1 / 20
Omprakash Gnawali: 1 / 20

Publications

Browse by Citation
42
Suoheng Li, Jie Xu,Mihaela van der Schaar, Weiping Li
(2016)
Cited by97
94
Cited by67