AI帮你理解科学

AI 生成解读视频

AI抽取解析论文重点内容自动生成视频


pub
生成解读视频

AI 溯源

AI解析本论文相关学术脉络


Master Reading Tree
生成 溯源树

AI 精读

AI抽取本论文的概要总结


微博一下
‫ در مرج ‪ ، ‪ Baker and Kanade [2002‬درست نمایش داده م شود‪.‬از دستور‬ ‫فوقالذکر برای درج شماره مراج به صورت لاتین در متن نیز م توان استفاده نمود‪.‬اگر مایل باشید از دی ر دستورات‬

Digital Image Processing Using MATLAB

Digital Image Processing Using MATLAB, (2005)

引用3005|浏览108
EI
下载 PDF 全文
引用
微博一下

代码

数据

简介
  • ‫ی از روشهای قدرتمند و انعطافپذیر برای نوشتن مراج مقالات و مدیریت مراج در لاتک‪ ،‬استفاده از بستهی ‪BibTeX‬‬.
重点内容
  • ‫ی از روشهای قدرتمند و انعطافپذیر برای نوشتن مراج مقالات و مدیریت مراج در لاتک‪ ،‬استفاده از بستهی ‪BibTeX‬‬
  • ‫ در مرج ‪ ،[٢٠٠٢] Kanade and Baker‬فیلد ‪ authorfa‬را نداریم‪ ،‬اسام به صورت لاتین و برعکس نوشته شدهاند و‬ ‫سال هم به فارس نوشته شده است‪ .‬اگر آنرا به صورت لاتین م خواهید‪ ،‬در نسخههای جدید زیپرشین و ‪ bidi‬م توانید به‬ ‫راحت از دستور ‪ Latincite‬استفاده کنید‪ .‬حالا مرج ]‪ Baker and Kanade [2002‬درست نمایش داده م شود‪ .‬از دستور‬ ‫فوقالذکر برای درج شماره مراج به صورت لاتین در متن نیز م توان استفاده نمود‪ .‬اگر مایل باشید از دی ر دستورات‬
  • ‫در اینجا لازم است از آقای وفا خلیق به خاطر زحمات بسیار ایشان در تولید بستۀ ‪ ،X Persian‬نگهداری از بستۀ ‪ bidi‬و‬ ‫پاسخ ویی به سؤالات بسیار کاربران و آقایان دکتر مهدی امیدعل و مصطف واحدی که با تلاشهای خود روح تازه در کالبد‬ ‫لاتک فارس دمیدند تش ر نمایم‪ .‬همچنین از سایر دوستانمان مخصوصاً آقایان وحید دامنافشان‪ ،‬فرشاد ترابی‪ ،‬هادی صف اقدم‪،‬‬ ‫سیداحمد موسوی‪ ،‬ابوالفضل دیانت‪ ،‬امیرمسعود پورموس و سیدرض علویزاده‪ ،‬که زحمات زیادی در سایت پارس لاتک و‬ ‫در جهت توسعهی زیپرشین کشیدند قدردان م نمایم‪ .‬از جناب عینیان نیز برای نکته مربوط به زیرنویس نام لاتین نویسندگان‬
结果
  • ‫‪ plain-fa-inLTR‬این سب همان سب ‪ plain-fa‬م باشد ول برای اسناد چپ به راست م تواند مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫منظور حالت است که به عنوان مثال کل سند لاتین است و مایلیم ی یا چند مرج فارس هم داشته باشیم‪.‬‬
  • ‫‪١‬برای دیدن و مقایسهی خروج سب های مورد استفاده در اسناد فارس ‪ ،‬کافیست برنامهی پرل ‪ gen_pdf‬را – که همراه با بستهی ‪ Persian-bib‬است – اجرا‬ ‫کنید تا به صورت خودکار نمونه خروج هایی با تمام این سب ها تولید نماید و یا به وی پارس لاتک )‪مانند‬ ‫‪برخلاف مثال پیشین(‪.‬‬ ‫اگر به مرج قبل با استفاده از *‪ citealp‬ارجاع دهیم به صورت امینطوس ‪ ،‬مزین ‪ ،‬و فتح ‪ ١٣٨٧ ،‬نشان داده م شود که‬ ‫همانگونه که مشاهده م کنید نام تمام مؤلفین نشان داده شده است؛ برخلاف مورد قبل که مؤلفین دوم به بعد با »ودی ران«‬
  • ‫ذخیره شده است را تغییر داده در صورت نیاز با نام دی ر ذخیره نمایید‪.‬‬ ‫ برای فونت فارس از فونتهای سری ‪ XB‬یا قلم مناسب دی ری که حروف لاتین را هم داشته باشد استفاده نمایید‪.‬‬
  • ‫ برچسب هر مرج م تواند به فارس نوشته شود‪ ،‬اما در آن نباید فاصله ب ار برده شده باشد‪ .‬به عنوان مثال به جای ’امین‬ ‫طوس ‘ بایست از نیم فاصله استفاده نمود و آنرا به صورت ’امینطوس ‘ نوشت‪ .‬دقت داشته باشید که در این حالت با بستۀ‬
  • ‫ در مرج ‪ ،[٢٠٠٢] Kanade and Baker‬فیلد ‪ authorfa‬را نداریم‪ ،‬اسام به صورت لاتین و برعکس نوشته شدهاند و‬ ‫سال هم به فارس نوشته شده است‪ .‬اگر آنرا به صورت لاتین م خواهید‪ ،‬در نسخههای جدید زیپرشین و ‪ bidi‬م توانید به‬ ‫راحت از دستور ‪ Latincite‬استفاده کنید‪ .‬حالا مرج ]‪ Baker and Kanade [2002‬درست نمایش داده م شود‪ .‬از دستور‬ ‫فوقالذکر برای درج شماره مراج به صورت لاتین در متن نیز م توان استفاده نمود‪ .‬اگر مایل باشید از دی ر دستورات‬
结论
  • ‫در اینجا لازم است از آقای وفا خلیق به خاطر زحمات بسیار ایشان در تولید بستۀ ‪ ،X Persian‬نگهداری از بستۀ ‪ bidi‬و‬ ‫پاسخ ویی به سؤالات بسیار کاربران و آقایان دکتر مهدی امیدعل و مصطف واحدی که با تلاشهای خود روح تازه در کالبد‬ ‫لاتک فارس دمیدند تش ر نمایم‪ .‬همچنین از سایر دوستانمان مخصوصاً آقایان وحید دامنافشان‪ ،‬فرشاد ترابی‪ ،‬هادی صف اقدم‪،‬‬ ‫سیداحمد موسوی‪ ،‬ابوالفضل دیانت‪ ،‬امیرمسعود پورموس و سیدرض علویزاده‪ ،‬که زحمات زیادی در سایت پارس لاتک و‬ ‫در جهت توسعهی زیپرشین کشیدند قدردان م نمایم‪ .‬از جناب عینیان نیز برای نکته مربوط به زیرنویس نام لاتین نویسندگان‬
0
您的评分 :

暂无评分

标签
评论
avatar
数据免责声明
页面数据均来自互联网公开来源、合作出版商和通过AI技术自动分析结果,我们不对页面数据的有效性、准确性、正确性、可靠性、完整性和及时性做出任何承诺和保证。若有疑问,可以通过电子邮件方式联系我们:report@aminer.cn