Deep Adversarial Canonical Correlation Analysis

Yao Ma
Yao Ma
Han Xu
Han Xu
Jianping Wang
Jianping Wang
Qing Li
Qing Li

SDM, pp. 352-360, 2020.

Cited by: 0|Views98
EI

Code:

Data:

Get fulltext within 24h
Bibtex
Your rating :
0

 

Tags
Comments