Table Fact Verification with Structure Aware Transformer

Hongzhi Zhang
Hongzhi Zhang
Yingyao Wang
Yingyao Wang
Sirui Wang
Sirui Wang
Xuezhi Cao
Xuezhi Cao
Fuzheng Zhang
Fuzheng Zhang
Zhongyuan Wang
Zhongyuan Wang

EMNLP 2020, 2020.

Cited by: 0|Bibtex|Views16

Code:

Data:

Your rating :
0

 

Tags
Comments