Akutte tilstande har forskellig prestige blandt medicinstuderende

Hans Ole Holdgaard,Erika Frischknecht Christensen, Morten Breinholt Søvsø,Tim Alex Lindskou

Dansk Tidsskrift for Akutmedicin(2022)

引用 0|浏览1
暂无评分
摘要
Ledere har intet resume
更多
查看译文
AI 理解论文
溯源树
样例
生成溯源树,研究论文发展脉络